ओपन डाय फोर्जिंगचे दोष विश्लेषण (1)

2022-01-13

च्या मेटॅलोग्राफिक परीक्षाओपन डाय फोर्जिंग
फोर्जिंग फ्रॅक्चरच्या मायक्रोस्ट्रक्चरचे निरीक्षण करण्यासाठी मेटालोग्राफिक मायक्रोस्कोपच्या मदतीने, कार्बाइडचे वितरण, धान्याचा आकार आणि डिकार्ब्युरायझेशनची खोली तपासली जाऊ शकते.

चे यांत्रिक गुणधर्मओपन डाय फोर्जिंग
यांत्रिक मालमत्तेची तपासणी करण्याच्या बाबींमध्ये मुख्यत्वे कडकपणा, तन्य शक्ती आणि प्रभाव कडकपणा यांचा समावेश होतो. काहीवेळा, भागांच्या डिझाइनच्या आवश्यकतांनुसार कोल्ड बेंडिंग चाचणी आणि थकवा चाचणी केली जाऊ शकते.

ची वरील गुणवत्ता तपासणीओपन डाय फोर्जिंगकाहीवेळा डिझाईनच्या गरजा आणि प्रत्यक्ष उत्पादन परिस्थितीनुसार स्वतंत्रपणे दत्तक घेतले जाते, काहीवेळा तुकडा तुकड्याने निरीक्षण केले जाते आणि काहीवेळा फोर्जिंगच्या प्रत्येक बॅचनुसार नमुना घेतले जाते. गुणवत्ता तपासणीद्वारे फोर्जिंगच्या पात्रतेचे मूल्यांकन केले जाऊ शकते. सदोष फोर्जिंगसाठी, कारणांचे विश्लेषण केले जाईल आणि दोष प्रतिबंधक उपाय पुढे केले जातील.