फोर्जिंग भागांची श्रेष्ठता

2022-01-06

४)फोर्जिंग भागकच्चा माल वाचवा. उदाहरणार्थ, जेव्हा 17kg च्या स्थिर वजनाचा क्रँकशाफ्ट कापला जातो आणि रोलिंगद्वारे बनावट केला जातो तेव्हा क्रँकशाफ्टच्या वजनाच्या 189% चिपचा वाटा असतो, जेव्हा डाय फोर्जिंगचा अवलंब केला जातो तेव्हा चिपचा वाटा फक्त 30% असतो आणि मशीनिंग कामाचे तास 1/6 ने लहान केले आहेत.
अचूक बनावट फोर्जिंग केवळ अधिक कच्चा माल वाचवू शकत नाही, परंतु अधिक मशीनिंग तास देखील वाचवू शकतात.

५)फोर्जिंग भागउच्च उत्पादकता आहे. उदाहरणार्थ, फोर्ज रेडियल थ्रस्ट बियरिंग्ज मरण्यासाठी दोन हॉट डाय फोर्जिंग प्रेस वापरून 30 स्वयंचलित कटिंग मशीन बदलू शकतात. सहा अक्ष स्वयंचलित लेथची उत्पादकता टॉप फोर्जिंग ऑटोमॅटा द्वारे उत्पादित M24 नट पेक्षा 17.5 पट जास्त आहे.

6) मोफत फोर्जिंग(फोर्जिंग भाग)उत्तम लवचिकता आहे. म्हणून, विविध उपकरणे तयार करण्यासाठी काही दुरुस्ती आणि उत्पादन संयंत्रांमध्ये फोर्जिंग पद्धती मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जातात.