मेटल फोर्जिंगचे विविध प्रकार

2022-01-06

वर्ग II(मेटल फोर्जिंग भाग)- डाय बोअरमध्ये पडलेल्या मुख्य अक्षासह सरळ आणि लांब शाफ्ट फोर्जिंग्ज आणि क्षैतिज दिशेने लांब एक-आयामी परिमाण. उभ्या मुख्य अक्षाच्या क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्रातील फरकाच्या डिग्रीनुसार ते तीन गटांमध्ये विभागले गेले आहे.
मुख्य अक्षाला लंब असलेल्या क्रॉस-सेक्शनल एरियामध्ये थोडा फरक असलेले ग्रुप II-1 फोर्जिंग्स (जास्तीत जास्त क्रॉस-सेक्शनल एरिया आणि किमान क्रॉस-सेक्शनल एरियाचे गुणोत्तर 1.6 पेक्षा कमी आहे, आणि इतर उपकरणे रिक्त बनवण्यासाठी वापरली जाऊ शकत नाहीत).
उभ्या मुख्य अक्षाच्या क्रॉस-विभागीय क्षेत्रामध्ये मोठ्या फरकासह गट II-2 फोर्जिंग्ज (जास्तीत जास्त क्रॉस-सेक्शनल एरिया आणि किमान क्रॉस-सेक्शनल एरियाचे गुणोत्तर > 1.6 आहे, आणि समोर रिकाम्या बनवण्यासाठी इतर उपकरणे आवश्यक आहेत), जसे की कनेक्टिंग रॉड इ.
गट II-3 च्या शेवटी (एक किंवा दोन्ही टोकांना) काटे / शाखा आकार असलेल्या फोर्जिंगसाठी, वरील दोन गटांनुसार रिक्त तयार करणे आवश्यक आहे की नाही हे निर्धारित करण्याव्यतिरिक्त, पूर्व फोर्जिंग पायऱ्या योग्यरित्या डिझाइन केल्या पाहिजेत, जसे की केसिंग फोर्क , इ.
वर्ग I आणि II फोर्जिंग्स हे सामान्यत: समतल पृष्ठभाग विभाजन किंवा सममितीय पृष्ठभाग विभाजन असतात आणि असममित पृष्ठभाग विभाजन फोर्जिंगची जटिलता वाढवते.

वर्ग तिसरा(मेटल फोर्जिंग भाग) - टार्टूस मुख्य अक्षासह फोर्जिंग्ज आणि डाय बोअरमध्ये पडलेले. मुख्य अक्षाच्या प्रवृत्तीनुसार हे 3 गटांमध्ये विभागलेले आहे.
गट III-1 मुख्य अक्ष उभ्या समतल मध्ये वाकलेला आहे (विभाजन पृष्ठभाग एक हलक्या undulating वक्र पृष्ठभाग आहे किंवा ड्रॉप सह), पण योजना एक सरळ लांब अक्ष आकार आहे (वर्ग II प्रमाणे). सामान्यतः, विशेष झुकण्याच्या पायऱ्या न बनवता फोर्जिंग तयार केले जाऊ शकते.
गट III-2 फोर्जिंग्ज ज्याचा मुख्य अक्ष क्षैतिज समतल भागामध्ये वाकलेला असतो (विभाजन पृष्ठभाग सामान्यतः समतल असतो) आणि केवळ वाकलेल्या पायऱ्या व्यवस्थित करून तयार केले जाऊ शकतात.
गट III - 3 फोर्जिंग्ज ज्याचा मुख्य अक्ष स्पेस बेंडिंग आहे (असममित पृष्ठभाग विभाजन).
दोन किंवा तीन प्रकारची संरचनात्मक वैशिष्ट्ये आणि उच्च जटिलतेसह फोर्जिंग देखील आहेत, जसे की बहुतेक ऑटोमोबाईल स्टीयरिंग नकल फोर्जिंग.(मेटल फोर्जिंग भाग)